คู่มือสอบบุคลากร 4 การไฟฟ้านครหลวง  ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบุคลากร 4 การไฟฟ้านครหลวงปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง

* ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

* แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

* การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

* ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง

* Digital literacy , Innovation

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การจัดการทรัพยากรมนุษย์

* การประเมินผลการปฏิบัติงาน

* การบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน

* การบริหารจัดการอัตรากำลัง

* การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

* แนวข้อสอบ บุคลากร