หนังสือ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

248฿

คำอธิบาย

เป็นหนังสือรวมแนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญและออกสอบบ่อยครั้ง ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัด พร้อมแนวข้อสอบกว่า 350 ข้อ มีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย จุดเด่นของผลิตภัณฑ์: 1. มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญ และออกสอบบ่อยครั้ง 2. มีแนวข้อสอบเสมือนข้อสอบจริงกว่า 350 ข้อ 3. ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัด

  • สารบัญ
  • Path 1 สรุปเนื้อหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในการสอบเข้ารับราชการ – บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ – บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ – บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ Path 2 Microsoft Office – บทที่ 7 Microsoft Word – บทที่ 8 Microsoft Excel Path 3 แนวข้อสอบ – บทที่ 9 แนวข้อสอบชุดที่ 1 – บทที่ 10 แนวข้อสอบชุดที่ 2 – บทที่ 11 แนวข้อสอบชุดที่ 3 – บทที่ 12 แนวข้อสอบชุดที่ 4 ฯลฯ

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg