คู่มือสอบนักวิชาการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 64 BC-36392

270฿

รหัสสินค้า: KP-36392 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปี 64 BC-36392 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

* การวางแผนงาน / โครงการ

* การติดตามผล

* แนวข้อสอบ การวางแผนงาน โครงการ

* สรุปข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม