คู่มือสอบนักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน) การไฟฟ้านครหลวง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน) การไฟฟ้านครหลวง ปี 64

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง

* ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

* แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

* การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

* แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word ,Excel ,PowerPoint)

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* การวางแผน

* การจัดการความเสี่ยงขององค์กร

* มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากล

* แนวข้อสอบ การบริหารความเสี่ยง

* แนวข้อสอบ ด้านแผนงาน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ด้านแผนงาน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ด้านแผนงาน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ด้านแผนงาน ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์