MGT3101 / GM419 เฉลยการจัดการเชิงกลยุทธ์

70฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/63 : S/62 :1/62 : : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ ข้อเขียน 7 ข้อ เลือกทำ 5 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
จัดทำโดย… สถาบันติว เป็ดน้อยและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg