MGT4207 / GM408 เ้ฉลยการวางแผนและการควบคุมเชิงบริหาร

70฿

คำอธิบาย

เฉลยภาคล่าสุด S/62 : 1/61 : 1/60 : 
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 4 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
จัดทำโดย… สถาบันติว เป็ดน้อยและทีมงาน+

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg