POL3128(PS219) แนวทางวิเคราะห์ทฤษฎีทางการเมือง (อัตนัย)

80฿

คำอธิบาย

POL3128(PS219) แนวทางวิเคราะห์ทฤษฎีทางการเมือง (อัตนัย) พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ใช้เฉพาะภาค S/62 ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg