POL4128 (PS403) พฤติกรรมการเมือง

80฿

คำอธิบาย

POL4128 (PS403) พฤติกรรมการเมือง พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ใช้เฉพาะภาค 1/63 ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg