POL2201 (PS230) การเมืองระหว่างประเทศ

80฿

คำอธิบาย

POL2201 (PS230) การเมืองระหว่างประเทศ พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ใช้เฉพาะภาค 1/63 ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg