ตำราเรียน ม. ราม MA114 (MTH1104) 54304 แคลคูลัส 2

75฿

คำอธิบาย

เนื้อหาต่อจาก MA113 (บทที่ 1 – 4) บทที่่ 5 ดิฟเฟอเรนเชียลและปฏิยานุพันธ์ บทที่ 6 อินทิกรัลจำกัดเขต บทที่ 7 ฟังก์ชันลอการึธึมธรรมชาติ,ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล… บทที่ 8 เทคนิคของการอินทิเกต บทที่ 9 สเปซของจำนวนสามมิติ… บทที่ 10 เมทริกซ์และการกำหนดโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg