POL2211 (PS294) ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

80฿

คำอธิบาย

POL2211 (PS294) ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
ใช้เฉพาะภาค S/62

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg