POL2202 (PS318) เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

80฿

คำอธิบาย

POL2202 (PS318) เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

พิมพ์เมื่อ :พฤศจิกายน 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
ใช้เฉพาะภาค 1/62

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg