POL2107 การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น

80฿

คำอธิบาย

รหัสสินค้า PFT0077
POL2107 การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น

 

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
ใช้เฉพาะภาค 1/63

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg