ตำราเรียน ม.ราม MA113(H) MTH1103(H) 54172 แคลคูลัส 1

78฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 เซต จำนวนจริง กราฟและฟังก์ชัน

บทที่ 2 ลิมิตและความต่อเนื่อง

บทที่ 3 อนุพันธ์

บทที่ 4 การประยุกต์ของอนุพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg