คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบังคับคดี) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบังคับคดี) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

* หลักการบริหารจัดการ

* ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน

* การจัดเตรียมเอกสารการประชุม

* การจัดเก็บเอกสาร

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับงานบังคับคดี

* ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี

* แนวข้อสอบ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการ

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร

* แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์