คู่มือ+ข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)กระทรวงการต่างประเทศ ปี 64 BC-35845

299฿

รหัสสินค้า: KP-35845 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือ+ข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)กระทรวงการต่างประเทศ ปี 64 BC-35845 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของนักการทูต

* ความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

* วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) -การเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ -การเขียนย่อความ -การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย -ข้อสอบเก่าชุดที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศ -ข้อสอบเก่าชุดที่ 2 สว่นภาษาต่างประเทศ

* ภาควิชาความรู้สำหรับนักการทูต สรุป+เก็งแนวข้อสอบ -วิธีทำข้อสอบและทักษะของข้อสอบ -ทฤษฎีที่ใช้ในการอ้างอิงในการตอบข้อสอบ -แนวข้อสอบ (ก) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -แนวข้อสอบ (ข) องค์การระหว่างประเทศ -แนวข้อสอบ (ค) เศรษฐกิจระหว่างประเทศ -แนวข้อสอบ (ง) กฏหมายระหว่างประเทศ

* ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

* เศรษฐหกิจระหว่างประเทศ

* กฏหมายระหว่างประเทศ

* องค์การระหว่างประเทศ

* ข้อสอบความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่การทูต ชุดที่ 1

* ข้อสอบความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่การทูต ชุดที่ 2

* ข้อสอบความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่การทูต ชุดที่ 3

* ข้อสอบวิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ และวิชาความรู้สำหรับนักการทูต ชุดที่ 4

* ข้อสอบวิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ และวิชาความรู้สำหรับนักการทูต ชุดที่ 5

* ข้อสอบวิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ และวิชาความรู้สำหรับนักการทูต ชุดที่ 6

* ข้อสอบวิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ และวิชาความรู้สำหรับนักการทูต ชุดที่ 7

* ข้อสอบเก่าภาคสนาม