ชีทข้อสอบราม SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น

58฿

คำอธิบาย

ชีทข้อสอบราม SOC 1003 (SO 103) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น
ประกอบด้วยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด 1/62 S/61 1/62 ฯลฯ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg