HIS1003 / HI103 เฉลยอารยธรรมโลก

64฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/62 : S/61 : 1/61 :  ฯลฯ 
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด
ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg