POL 3329 (PA 350 ) เทคนิคการบริหารงานบุคคล ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/63

80฿

คำอธิบาย

POL 3329   (PA 350 ) เทคนิคการบริหารงานบุคคล ใช้เฉพาะภาคซ่อม 1/63

-เจาะประเด็น เก็งข้อสอบ โดยทีมงานรัฐศาสตร์ 

เจาะประเด็น

เก็งข้อสอบแม่นยำ

มั่นใจในคุณภาพ