สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 มี.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

“สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 มี.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อัตราว่าง : 8 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

 • ฝ่าย/สถาบัน/เขต (Department): ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิท้ล
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • ฝ่าย/สถาบัน/เขต: เขตพี้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสาน
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท้ลสาขาภาค ตอนกลาง : อีสานตอนกลาง อีสานล่าง
  สาขาละ 1 อัตรา จำนวน 2 อัตรา
 • ฝ่าย/สถาบัน/เขต: เขตพี้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสาน
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท้ลสาขาภาค ตอนกลาง : อีสานตอนกลาง อีสานล่าง
  สาขาละ 1 อัตรา จำนวน 2 อัตรา
 • ฝ่าย/สถาบัน/เขต: ล่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิท้ล
  จำนวน 1 อัตรา
 • ฝ่าย/สถาบัน/เขต: ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
  จำนวน 2 อัตรา

นักจัดการงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,นักจัดการงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa)

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล