กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ม.ค. 2564

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ม.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศมูลนิธิไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเสือกเปีนลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ

ด้วยมูลนิธิไทย ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีภารกิจในการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับประชาชนผ่านการเผยแพร,ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในด้าน ต่าง ๆ เป็นต้น มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่-โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่โครงการ

อัตราเงินเดือน : 20000-25000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,000-25,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มูลนิธิไทย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครอีเมล์

ผู้สมัครกรอกและยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ foundationthai@gmail.com

มูลนิธิไทย มูลนิธิไทย ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2564 – 29 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0972466550

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ