คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

* แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

* ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

* ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ

* ความรู้ด้านการทำข่าว การเขียนข่าว

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.