คู่มือเตรียมสอบนิติกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง
*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา
*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน
*แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา