คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

*พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

*แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

*ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
*การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ

*การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

*รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

*การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์

*ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

*แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์

*แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)

*แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)

*การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบรวม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์