ข้อสอบธงคำตอบ LAW 3038 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

65฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย
– ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยโดยละเอียดครบถ้วน ตามคำบรรยายภาคล่าสุด
– พร้อมขอบเขตมาตราสำคัญที่ใช้ในการสอบ