คู่มือสอบพนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา กรมประมง ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา กรมประมง ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                            พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558                                                                                        แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด                                                                              ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำทะเล                                                       ความรู้งานด้านประมงน้ำจืด                                                                                           ความรู้งานด้านประมงทะเล                                                                                           ความรู้งานด้านประมงชายฝั่ง                                                                                          แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 1.                                                                                     แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 2.                                                                                     แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 3.                                                                                     แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 4.                                                                                     แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 5.