คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริการ กองบิน 2 (ลพบุรี) กองทัพอากาศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริการ กองบิน 2 (ลพบุรี) กองทัพอากาศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองบิน 2                                                                                              
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                          
*เทคนิคการให้บริการด้วยใจ“Service Mind                                                                          
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          
*ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร                                                                                        
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน                                                            
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับทหารและกองทัพอากาศ                                                                             
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                          
*แนวข้อสอบ งานด้านเอกสาร                                                                                 
*แนวข้อสอบ แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานสารบรรณ                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานธุรการ                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป                                                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์