ข้อสอบชีทราม POL2300 / PA200 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

64฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/63 : 1/63:S/62 : 1/62 : :  ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg