ข้อสอบชีทราม POL2105 / PS290 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมือง 2

64฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/63 : S/62 :  1/62 ::  ฯลฯ

เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg