สรุปชีทราม ANT 3057 (AN 357) สังคมและวัฒนธรรมไทย

32฿

คำอธิบาย

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 สังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 2 สังคมไทย
บทที่ 3 วัฒนธรรมไทย
บทที่ 4 ระบบความเชื่อและพุทธศาสนา
บทที่ 5 ประเพณี

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg