ข้อสอบชีทราม ANT 1013 (AN 113) มานุษยวิทยาเบื้องต้น

62฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/60 1/60 : S/59 / ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ เข้าใจง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg