POL 2108 หลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ข้อสอบลับเฉพาะ 4 ภาคล่าสุด

70฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

POL 2108 หลักปฏิบัติการทางการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ข้อสอบลับเฉพาะ 

4 ภาคล่าสุด S/62,2/62,1/62,S/61

-เจาะประเด็น เก็งข้อสอบ โดยทีมงานรัฐศาสตร์ 

เจาะประเด็น

เก็งข้อสอบแม่นยำ

มั่นใจในคุณภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,