กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 พ.ย. 2563

“กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 พ.ย. 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๔ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดการกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนึนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมึรายละเอียดด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา
*

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม :ตนเอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022470013

ต่อ 12011,1202,1216

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม