กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ย. -6 พ.ย. 2563

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ย. -6 พ.ย. 2563

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศ กรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตึ๋ พระบรมราชบีนาถ อุดรธาบี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชการทวไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิงิการ และเงื่อนไชการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕© ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕© และตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๓๘๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) จงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (สูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี สูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042180801

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 พ.ย. 2563

สอบวันที่: 3 พ.ย. 2563

ประกาศผลสอบ: 3 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมหม่อนไหม