คู่มือเตรียมสอบงานพัฒนาสินทรัพย์สินและลงทุน การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบงานพัฒนาสินทรัพย์สินและลงทุน การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                          
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*การวิเคราะห์ศึกษาโครงการ
*แนวความคิดทางการตลาดและการบริหารการตลาด
*การวิจัยทางการตลาด
*การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน
*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์
*ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร
*แนวข้อสอบด้านการตลาด
*แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์และการวางแผน