คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน       
*การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                      
*การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                               
*การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                            
*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต                                        
*วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                               
*การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                            
*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                        
*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                
*การบริหารงานโครงการก่อสร้าง                                                                                     
*การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                          
*แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                        
*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                        
*แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                                
*แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                     
*แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 2.                                                                         
*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัล                                                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                              
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint