คู่มือสอบนักบริหารงานผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักบริหารงานผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์
*ความรู้ด้านการบริหารงานผลิตภัณฑ์
*การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
*ความรู้ด้านการวิจัยตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์
*ความรู้ด้านการบริหาร
*แนวข้อสอบด้านการตลาด
*แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์
*แนวข้อสอบการบริหาร
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์