คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า ไปรษณีย์ไทย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า ไปรษณีย์ไทย ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                                 
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาด้านวิศวกรรม                                                                               
*ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง                                                                                     
*มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                       
*การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                  
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          
*ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                      
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5                                                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์