คู่มือเตรียมสอบ ไปรษณีย์ไทย ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ไปรษณีย์ไทย ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                  
*ความรู้ด้านการเขียนข่าว                                                                                              
*การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน                                                                            
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร                                                                                            
*การสร้างภาพลักษณ์องค์กร                                                                                          
*การบริหารภาพลักษณ์องค์กร                                                                                        
*การบริหารชื่อเสียงองค์กร                                                                                             
*แนวข้อสอบด้านการประชาสัมพันธ์                                                                              
*แนวข้อสอบด้านการสื่อสารมวลชน                                                                              
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหาร                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้ด้านบริหารจัดการ