คู่มือเตรียมสอบไปรษณีย์ไทย สาขาวิชาการตลาด ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบไปรษณีย์ไทย สาขาวิชาการตลาด ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย                                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                             
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                  
*การตลาดและความสำคัญของการตลาด                                                                           
*แนวความคิดทางการตลาดและการบริหารการตลาด                                                             
*การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย                                                                    
*การวิจัยตลาด                                                                                                                   
*ตลาดองค์การ และพฤติกรรมการซื้อ                                                                                
*การกำหนดราคา                                                                                                      
*บทบาทและหน้าที่การตลาด                                                                                          
*สภาพแวดล้อมทางการตลาด                                                                                         
*พฤติกรรมผู้บริโภค                                                                                                    
*ผลิตภัณฑ์                                                                                                              
*การจัดจำหน่าย                                                                                                       
*การส่งเสริมการตลาด                                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย                                                                                           
*แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                        
*แนวข้อสอบด้านการขาย                                                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์