คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร           
*หลักวิชาการวิทยาศาสตร์                                                                                             
*ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                                         
*ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                                           
*ความรู้ด้านจุลชีววิทยา                                                                                                          
*ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                
*ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005                                  
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                              
*แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                               
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.