คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                            
*งานกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ                                                                              
*ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเบื้องต้น                                                                          
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                   
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                            
*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                            
*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1                                                                               
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกระทรวงการต่างประเทศ