คู่มือสอบโรงช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส. หลักสูตรเฉพาะทาง (ช่างไฟฟ้า) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบโรงช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวส. หลักสูตรเฉพาะทาง (ช่างไฟฟ้า) ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                        
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์                                                                              
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                              
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้า                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                             
*การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                          
*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                         
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                 
*แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                       
*แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5.