ข้อสอบชีทราม LAW1101 / LAW1001 / LW101 หลักกฎหมายมหาชน

62฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด  S/63 1/63 : S/62 : S/61 :   ฯลฯ
23 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี 3 ข้อ
ข้อสอบอัตนัย มี 3 ข้อ
ข้อ 1. จงอธิบายความหมายของกฎหมายมหาชน และกฎหมายมหาชนแตกต่างจากกฎหมายเอกชนอย่างไร
ข้อ 2. ให้อธิบายความหมายของหลักประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) และหลักการที่เป็นสาระสำคัญในการบริการสาธารณะ (public service)          มีหลักการสำคัญอะไรบ้าง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg