สรุป INT1005 / IT105 ระบบคอมพิวเตอร์บื้องต้น

58฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

INT1005 / IT105 สรุประบบคอมพิวเตอร์บื้องต้น

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที 1 คอมพิวเตอร์กับยุคสารสนเทศ
บทที 2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร
บทที 3 อุปกรณ์ป้อนข้อมูล (Input Hardware)
บทที 4 อุปกรณ์สำหรับการประมวลผล (Processing Hardware)
บทที 5 อุปกรณ์การแสดงผล (Output Hardware)
บทที 6 โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
บทที 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Beginning Programming)                                                                                                                               บทที 8 ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages)
บทที 9 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
บทที 10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Software)
บทที 11 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที 12 บทบาทของคอมพิวเตอร์ต่อสังคม
บทที 13 อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูล (Storage Hardware&Database)
บทที 14 การสื่อสาร (Communications)

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg