สรุปชีทราม INT1005 / IT105 สรุประบบคอมพิวเตอร์บื้องต้น

58฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

INT1005 / IT105 สรุประบบคอมพิวเตอร์บื้องต้น

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

* เนื้อหาประกอบด้วย บทที 1 คอมพิวเตอร์กับยุคสารสนเทศ บทที 2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร บทที 3 อุปกรณ์ป้อนข้อมูล (Input Hardware) บทที 4 อุปกรณ์สำหรับการประมวลผล (Processing Hardware) บทที 5 อุปกรณ์การแสดงผล (Output Hardware) บทที 6 โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) บทที 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Beginning Programming) บทที 8 ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages) บทที 9 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) บทที 10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Software) บทที 11 การพัฒนาระบบสารสนเทศ บทที 12 บทบาทของคอมพิวเตอร์ต่อสังคม บทที 13 อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูล (Storage Hardware&Database) บทที 14 การสื่อสาร (Communications) สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg