เฉลย HPR1001 / PE101 / GAS1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

58฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

คำอธิบาย

ฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด  S/61 : 1/61 : 1/60 : ฯลฯ

เฉลยข้อสอบ 10 ภาคล่าสุด ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 50 ข้อ 5 ตัวเลือก

อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg