ตำราเรียน ม.ราม HPR1001 (PE103) 60016 กีฬาเพื่อสุขภาพ

41฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย บทที่ 1 พลศึกษา บทที่ 2 การออกกำลังกาย บทที่ 3 สมรรถภาพทางกาย บทที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา บทที่ 5 ทักษะพื้นฐานกีฬา บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg