สรุป ECT1301 / ET131 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

48฿

คำอธิบาย

ECT1301 / ET131 สรุปคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ตวามเป็นมาและการพัมนาคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 ระลบคอมพิวเตอรื

บทที่ 3 ระบบปฏิบัติการ Window XP และ Window 7

บทที่ 4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 5 โปรแกรม Microsoft Word

บทที่ 6 โปรแกรม Microsoft Excel

บทที่ 7 โปรแกรม Microsoft PowerPoint

บทที่ 8 การออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอรื

บทที่ 9 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บทที่ 10 วัสดุบันทึกข้อมูล

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg