สรุป ECT2001 / ECT1001 / ET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

46฿

คำอธิบาย

สรุป ECT1001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

บทที่ 2 ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีการศึกาาที่มีต่อการศึกษา

บทที่ 3 การสื่อความหมายและการเรียนรู้

บทที่ 4 สื่อการเรียนการสอน

บทที่ 5 วัสดุกราฟิก

บทที่ 6 รูปภาพ

บทที่ 7 วัสดุสามมิติ

บทที่ 8 สื่อแผ่นป้ายและสื่อกิจกรรม

บทที่ 9 วิทยุกระจายเสียงเพื่อการสึกาา

บทที่ 10 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

บทที่ 11 ระบบกระจายเสียง

บทที่ 12 เครื่องฉาย

บทที่ 13 การสื่อสารผ่านดาวเทียม

บทที่ 14 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg